INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2024

Ik stort binnen de 5 werkdagen het inschrijvingsbedrag op de rekening van De Morgenvrienden: BE21 7775 9701 8003

Niet op de rekening van de kledij aub.

Inschrijvingsbedrag:
 2024 bij De Morgenvrienden: 50.00€
De richtlijnen van het clubbestuur zal ik steeds eerbiedigen, evenals het reglement “Op stap met de Morgenvienden in
2024” en bevelen van de baankapiteins opvolgen. Het Bestuur heeft het recht mij te ontslaan, zonder teruggave van het
inschrijvingsgeld, als ik mij niet houd aan de reglementen of op de één of andere manier problemen veroorzaak, die tegen
de geest en de doelstellingen van de club ingaan. Tevens zal ik geen verhaal uitoefenen tegen de baankapiteins en het
Bestuur, bij een ongeval, waarbij deze zijn normale functie deed. Groepsfietsers nemen vrijwillig een zeker risico en dus is
het normaal dat zij de wegkapiteins ontzien. Als fietser zal ik mij steeds aan de verkeerswetgeving houden.
In het kader van de GDPR-wetgeving, ga ik akkoord met de mailings van de club, welke naast pratische informatie van de
club ook nog commerciële mails worden verstuurd. .
Ik zorg ervoor dat ik verzekerd ben via de VWB of een gelijkwaardige verzekering.